Seminar met ds. Oscar Lohuis en ds. Willem Glashouwer in Lelystad over de strijd rondom Israël

Op maandag 20 november en 18 december 2023 zijn er in Lelystad studiebijeenkomsten met de sprekers ds. Oscar Lohuis (20 nov.) en ds. Willem Glashouwer (18 dec.) namens Christenen voor Israël. De bijeenkomsten vinden plaats in Evangelische kerk De Pijler, Ketelmeerstraat 90, 8226 JX Lelystad. Aanvang om 20:00 uur, toegang is gratis. Er is verkoop van producten uit Israël.

De avond van 20 november is terug te luisteren en te kijken via youtu.be/38H0BE96a08
De avond van 18 december is terug te luisteren en te kijken via youtu.be/s9ioPvPMXzY

Thema lezing ds. Oscar Lohuis: Waarom is er zoveel haat en strijd tegen Israël?

Sinds het uitbreken van de oorlog in Israël is wereldwijd het aantal antisemitische (gewelds)incidenten met 500% gestegen. Dit gebeurt nadat Israël op walgelijke wijze is aangevallen en zich moet verdedigen tegen vijanden die hen willen uitroeien. Israël en het Joodse volk worden zo onrechtvaardig behandeld, terwijl zij strijden tegen het terrorisme dat de hele wereld bedreigt. In de Bijbel lezen we over de geestelijke achtergrond van deze haat tegen Israël.

Thema lezing ds. Willem Glashouwer: Oorlog in Israël als teken van de eindtijd

Onder zware druk van het buitenland, trok Israël zich in 2006 terug uit de Gazastrook. De huizen van Joodse pioniers werden opgeblazen en hun synagogen vernietigd. Nu is er opnieuw oorlog in en om Gaza. Wat zeggen in dit kader de profetieën uit Zefanja 2? Zal het uiteindelijke resultaat van de oorlog zijn dat Israëli’s terugkeren naar Gaza? Of moet je al de oorlogen in een wijder perspectief zien? Zijn het ’tekenen der tijden’ die wijzen op de naderende komst van Jezus en van Zijn koninkrijk, vanuit Jeruzalem wereldwijd? Gaat het tenslotte dus eigenlijk om Jeruzalem en om heel Israël? En om Gods beloften aan hen gedaan en proberen de machten der duisternis alles op alles te zetten om die beloften niet in vervulling te doen gaan? Daarover hoopt ds. Willem J J Glashouwer aan de hand van de Bijbel na te denken.

Achtergrond spreker ds. Oscar Lohuis

Ds. Oscar Lohuis was in het verleden verbonden aan de  baptistengemeenten in Meppel en Emmeloord. Vanaf 2007 is hij vrijgesteld om zich helemaal te geven aan de Woordverkondiging als rondreizende prediker, evangelist en Bijbelleraar. Lohuis spreekt regelmatig in kerken, hij verzorgt Bijbelstudies en schrijft columns in verschillende bladen. Lohuis: “De tijd waarin wij nu als Kerk van Jezus Christus leven vraagt om een serieuze overdenking van de plaats van Israël in Gods reddingsplan voor deze wereld.”

Achtergrond spreker ds. Willem Glashouwer

Ds. Willem J.J. Glashouwer was voorheen werkzaam voor de EO. Bekende programmaseries uit die tijd waren: ‘Het Ontstaan van de Bijbel’ en ‘Het Ontstaan van Israël’. Hij is tevens medeoprichter van de Evangelische Hogeschool en de Christelijke School voor Journalistiek. Ds. Glashouwer was vervolgens tien jaar voorzitter van Christenen voor Israël. Nu is hij president van Christians for Israel International’ en betrokken bij het werk in tientallen landen. Hij is auteur van veelgelezen boeken als: ‘Waarom Israël?’, ‘Waarom Jeruzalem?’ en ‘Waarom Eindtijd?’