Bouw mee aan de Pijler!

Help je ons mee om anderen te helpen? Levens veranderen doen we binnen onze kerk en ook daarbuiten. Als je mee wilt bouwen aan het werk van de Pijler, meld je dan aan als vrijwilliger of steun ons (ook) financieel.

Wat doen we met jouw gift?

Als je de Pijler een warm hart toedraagt, kun je ons financieel steunen. Met jouw gift kunnen wij investeren in onze gemeente en de mensen om ons heen. Een overzicht van wat wij doen met jouw gift:

Diensten op zondag

Uiteraard gebruiken we een deel van alle giften voor het organiseren van de erediensten op zondag. Daar komt een hoop bij kijken. Gelukkig werken vele mensen vrijwillig mee om deze diensten in goede banen te leiden. Met giften zijn we in staat om ook materialen aan te schaffen en te zorgen dat bijvoorbeeld de techniek (licht, geluid en video) optimaal functioneert.

Activiteiten voor iedereen

Naast de dienst op zondag organiseert de Pijler nog tal van andere activiteiten. Om ze voor iedereen toegankelijk te maken, is deelname (vaak) gratis. Wij vinden namelijk dat geld nooit een drempel mag zijn om God beter te leren kennen.

Kiezen Voor Delen

Ongeveer 10% van onze giften schenken wij aan diverse doelen binnen Kiezen Voor Delen, zoals de voedselbank in Lelystad, onze zendelingen, Youth for Christ, en het IDO. Ook ondersteunen we diverse (kleinere) initiatieven in Lelystad en omgeving.

Praktische zaken

Een ander deel van het geld dat we ontvangen, gebruiken we voor praktische zaken. Denk aan de hypotheek en het onderhoud van het gebouw.

Verantwoording

Ieder kwartaal maken we inzichtelijk wat we met het ontvangen geld hebben gedaan. Aan het einde van ieder jaar maken we daarbij een financieel jaarverslag die door een onafhankelijke kascommissie wordt gecontroleerd. Als alles klopt keurt de de oudstenraad deze goed.

ANBI

De Pijler is een ANBI-instelling. Giften aan de Pijler zijn daardoor fiscaal aftrekbaar.

Over de Pijler 

Evangelische kerk de Pijler heeft van de Belastingdienst een ANBI beschikking gekregen.

Algemene informatie

Naam ANBI: Evangelische kerk de Pijler
NL65 RABO 0112 5062 75 t.n.v. de Pijler
NL12 INGB 0003 8783 49 t.n.v. de Pijler
RSIN/Fiscaal nummer: 006464968

Website: pijler.nl
E-Mail: info@pijler.nl
Adres: Ketelmeerstraat 90, 8226 JX te Lelystad

Bestuur

De Pijler wordt aangestuurd door de raad en de verbinders. Lees hier meer over het leiderschap van de Pijler.

Help ons om te helpen

De Pijler kun je financieel steunen op verschillende manieren. Bijvoorbeeld tijdens de dienst op zondag. Maar er zijn ook andere manieren.

Eenmalig

Je kunt ons steunen door eenmalig een bedrag over te maken naar de Pijler. Dit kan via een overschrijving, maar ook eenvoudig via de Givt-app.

Structureel

Wil je de Pijler structureel steunen? Dan kun je ons machtigen, zodat je ons elke week of maand met een vast bedrag ondersteunt.

Periodiek

Wil je de Pijler voor een langere periode steunen (minimaal 5 jaar)? Kies dan voor een Periodieke gift. Deze bedragen zijn fiscaal aftrekbaar.

Nalatenschap

Je kunt de Pijler opnemen in je testament. Ook deze vorm van financiële steun zal de Pijler gebruiken om andere mensen te helpen.

Jaarverslag

Wij zijn graag transparant in onze financiën. Onderstaande staat van baten en lasten geeft inzicht in de gerealiseerde ontvangsten en bestedingen in genoemde kalenderjaar. Het volledige jaarverslag 2021 van Evangelische kerk de Pijler is hier in PDF te bekijken.

‘In deze kerk vind ik kracht en moed voor het dagelijks leven.’

Thea Maas