Terwijl papa, mama, opa of oma zondag naar de eredienst gaan, zijn kinderen t/m 12 jaar van harte welkom bij Kings Kids. Een plek waar ze kunnen dansen, zingen, knutselen, lekker spelen en leren over God. Wij vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar de kerk gaan, zich veilig voelen, vriendschappen opbouwen en al vroeg begrijpen en ervaren dat ze geliefd zijn door God.

Programma

Kinderen 0-4 jaar

De kinderen van 0-4 jaar zijn welkom in de creche-peuterruimte.

We hebben op dit moment 2 verschillende leeftijdsgroepen. Kinderen 0-1,5 en kinderen 1,5-4 jaar.

Kinderen van 1,5-4 jaar hebben een kringmoment waarbij ze luisteren naar een Bijbelverhaal en samen zingen en een bijbelwerkje maken. Daarnaast zullen ze lekker spelen en krijgen ze tijdens de kinderdienst een bekertje limonade.

Onze speelruimtes zijn modern, veilig en schoon. Ook is er een algemene slaapruimte. Het team van Kings Kids staat paraat om de kleintjes met veel liefde te verzorgen.

Groep 1 t/m 8
Kinderen van groep 1 t/m 8 gaan met leeftijdsgenoten aan de slag met een thema. Daar kunnen ze met elkaar over praten of samen knutselen en tekenen. Ruimte om te spelen is er natuurlijk ook volop. Wij vinden het belangrijk dat kinderen, als ze wat ouder worden, ook ‘wennen’ aan de volwassenendienst. Dat geven we vorm door om de week een eigen programma voor groep 7/8 aan te bieden en af te wisselen met de dienst in de grote zaal.

Praktisch

Vanaf 9.45 uur zijn de kinderen welkom bij onze verschillende groepen. We vinden de veiligheid van onze kinderen belangrijk, daarom registreren wij alle kinderen bij binnenkomst. De registratie is beneden voordat de kinderen van groep 1 t/m 8 die naar boven gaan. Door alle kinderen te registreren krijgen onze kinderleiders een duidelijk overzicht van de aanwezige kinderen en ook kunnen zij ouders dan makkelijk bereiken in geval van nood. Komt een kind voor het eerst? Dan wordt er ter plekke een badge aangemaakt, zodat ook dit kind lekker kan deelnemen aan het kinderwerk. De KingsKids dienst duurt tot 11.30u.

Let op! Omdat we de veiligheid van onze kinderen belangrijk vinden, vragen we ouders om alle kinderen zelf te brengen en op te halen.

Informatie groep 1 t/m 6

Op alle zondagen zijn de kinderen van groep 1 t/m 6 welkom voor het kinderwerk. Ze worden welkom geheten door onze enthousiaste kinderwerkers. Voordat de dienst start is er heerlijk de ruimte om te kleren, spelen, gesprekjes etc. Tijdens de kinderdienst zullen de kinderen zingen, luisteren naar een Bijbelverhaal en een eventueel een werkje maken wat past binnen het thema. Daarna is er nog de ruimte om te kleuren, spelen etc. De kinderen kunnen om 11.30u opgehaald worden bij de beneden bij de trap.

Informatie groep 7 en 8

De kinderen van groep 7 en 8 zijn welkom op de 2e en 4e zondag van de maand. Tijdens de kinderdienst staat elke keer een ander thema centraal waar we over praten en zingen en Bijbellezen. Ook doen we spelletjes of maken een verwerking.  Op de andere zondagen van de maand zijn jullie welkom met je ouders in de grote zaal.

Eén keer in de maand hebben we voor kids van groep 8 op zaterdagavond een avondmeeting. Tijdens deze avonden behandelen we één thema en doen we leuke spellen en maken we veel plezier. Wanneer de avondmeeting is wordt vooraf doorgegeven.

Kijk voor nog meer praktische informatie op kingskids.pijler.nl

Zorg-voor-kids

Ook kinderen kunnen tegen dingen aanlopen waar ze weleens met iemand over willen praten. Op elke zondag zijn de groepsleiders zijn hiervoor beschikbaar.

Voor kinderen die gewoon een praatje willen maken, iets kwijt willen of ergens mee zitten willen we er zijn.  Wij laten de kinderen graag weten dat ze gezien worden en vinden het fijn om ze te bemoedigen.

Ook ouders en verzorgers kunnen bij ons terecht. Heb je zorgen over een kind of over een bepaalde situatie? Wij staan graag naast je, bidden voor en/of met je of sturen kaartjes ter bemoediging.

Meld het ons ook aIs een kind ziek is of voor een ingreep naar het ziekenhuis moet. Je bereikt ons via kingskids@pijler.nl of spreek ons aan voor de dienst.

Zomerkamp

Hier kijken de kinderen echt naar uit: zomerkamp!
Een week optrekken met leeftijdgenoten. Samen spelen, zingen, bidden, sporten en avonturen beleven. Ook is deze week er zodat kinderen na een turbulent schooljaar weer even tot bezinning kunnen komen. Dit maakt onze zomerkampen bijzonder en laten ze vaak een levensveranderende indruk achter.

De zomerkampen zijn er voor kinderen vanaf groep 5 van de basisschool t/m scholieren van de laatste klas van het voortgezet onderwijs. In 2024 is de kampweek tussen 20 en 27 juli 2024. De exacte vertrek- en aankomst-data zijn nog niet bekend, vertrek kan op zaterdag, zondag of maandag zijn en terugkomst op vrijdag of zaterdag. Aanmelden is mogelijk vanaf half mei via deze pagina.

Kinderopdracht

Er is bijna geen groter wonder dan de geboorte van een kind. Als kersverse ouder voel je je gezegend met zoiets bijzonders. Tegelijkertijd brengt het ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Hoe fijn is het dan dat je er in de opvoeding niet alleen voor staat, maar kunt rekenen op de steun van de gemeente en God.

In de Pijler kun je daarom je kind opdragen en zegenen. Net als in de tijd van Jezus toen ouders bij Hem kwamen met hun kinderen. Hij legde ze vervolgens de handen op en zegende hen. Goed voorbeeld doet volgen. Bij de kinderopdracht in de Pijler legt de voorganger of oudste het kind de handen op en zegent hem of haar in de naam van Jezus. God wordt gedankt voor deze kinderen en voor de ouder(s) aan wie ze zijn toevertrouwd. Er wordt gebeden om Gods nabijheid in het leven van de kinderen en om wijsheid voor de ouder(s).

Meer over…

Wie wij zijn

Jongeren

Senioren