Drieluik Israël en de toekomst

Lezing 1: door ds. Henk Poot “Hoop voor de toekomst”

Op maandag 12 september 2022 is er in Lelystad een studieavond met spreker ds. Henk Poot. Het onderwerp waarover hij spreekt is: Hoop voor de toekomst. De bijeenkomst wordt georganiseerd door Christenen voor Israël en vindt plaats in Evangelische kerk De Pijler, Ketelmeerstraat 90, 8226 JX Lelystad. Aanvang om 20:00 uur, toegang is gratis. Er is verkoop van producten uit Israël. Deze lezing is een eerste lezing in een serie van drie. De volgende lezingen in de Pijler zijn: 10 oktober (Frank van Oordt) en 7 november (Ds. Kees van Velzen).

Thema

De prediking van Zacharia is zonder twijfel een boodschap van bekering en van een nieuw begin voor de tijdgenoten van de profeet. Hoewel de ballingen zijn teruggekeerd uit Babel, is Jeruzalem nog niet de beloofde stad van de vrede en

bovendien is de tempel nog niet herbouwd. Daar gaat de profetie van Zacharia zonder twijfel op in. Maar de acht nachtgezichten die de profeet krijgt, geven ook inzicht op een toekomst die verder weg ligt: We horen van de komst van de priester-koning die het volk zal leiden, we zien hoe het de volkeren om Israël heen zal vergaan, we leren over de geestelijke vernieuwing van Israël en uiteindelijk krijgen we iets te zien van de ontknoping van de heilsgeschiedenis en in dat alles maken we kennis met de markante figuur van de Engel des Heren.

Achtergrond spreker

Ds. Henk Poot is als predikant verbonden aan Christenen voor Israël. Hij studeerde theologie in Utrecht en heeft verschillende boeken op zijn naam staan, zoals ‘De Knecht des Heren’, ‘Abraham een vriend van God’ en ‘Jozef, een Messiaanse geschiedenis’. Ds. Poot leidt regelmatig groepen rond in Israël en is een veelgevraagd spreker.

NIEUWSOVERZICHT