De Pijler wil een gemeenschap zijn van volgelingen van Jezus die met God en met elkaar verbonden willen zijn. Je kunt met de Pijler verbonden zijn als Lid of als Compaan.

Verbonden door lidmaatschap: Als je lid wordt, dan beloof je dat je in deze gemeenschap op Bijbelse wijze zult dienen, omdat het jouw gemeenschap is. Lid word je als je ook de theologische basiskeuzes van deze kerk kunt onderschrijven: je bent bekeerd en volwassen gedoopt en je draagt bij door samen te leren, te dienen en te geven.

Verbonden als Compaan: Als gemaakte of (nog) niet gemaakte keuzes het lidmaatschap verhinderen, maar je wilt wel bij ons en met ons verbonden zijn, dan schrijf je je in als Compaan.

Het verschil tussen leden en Companen is dat iemand die lid is leidinggevende functies kan bekleden (bijvoorbeeld als verbinder of raadslid) en stemrecht heeft bij een ledenvergadering. Voor een Compaan is dit niet altijd mogelijk, omdat sommige keuzes die door de gemeenschap zijn gemaakt, niet van harte onderschreven kunnen worden en dus ook niet gehouden kunnen worden door deze persoon die wel in alles volledig deelgenoot is in deze gemeenschap.

De Pijler wil mensen verbinden tot een levende, lerende, dienende en gevende gemeenschap tot eer van God.

Iedereen die zich hier thuis voelt, is welkom om lid of Compaan te worden. Stap in, wie je ook bent en wat ook jouw achtergrond is. Er is geen wij zonder jou!

NIEUWSOVERZICHT