De Pijler is kerk om verbinding te maken. Verbinding tussen de mens en God en verbinding tussen mensen onderling. Wat we ook doen, hoe we het ook aanpakken, als het niet uiteindelijk leidt tot verbinding dan missen we ons doel.

Jezus roept ons op tot eenheid, tot het gezamenlijk optrekken om flarden van Zijn koninkrijk te laten zien aan de wereld. Hij roept ons niet op om oeverloze discussies te voeren die ons uiteindelijk boos uiteen drijven, Hij roept ons niet op om ons absolute gelijk na te streven, Hij roept ons op om ÉÉN TE ZIJN.

We zijn niet in staat om dingen perfect te doen, dat mag ook nooit het uiteindelijke doel zijn, wel zijn we geroepen om het binnen onze mogelijkheden zo goed mogelijk te doen, zodat het uiteindelijk eervol zal wijzen naar de God die ons onze talenten en mogelijkheden gegeven heeft.

We zijn dus geroepen om één te zijn, om in onze diversiteit, in onze veelkleurigheid een afspiegeling te zijn van de God die ons gemaakt heeft. Dat doen we samen met de mensen die zich geroepen weten tot dienstbaarheid, soms in kleine of tijdelijke taken, soms in grotere taken. Nu hebben we al meer dan een jaar te maken met een virus dat ons de mogelijkheden ontneemt om samen te komen. Dat geeft onrust, het leidt soms tot eenzaamheid, soms tot twijfel en soms weten we het gewoon nog niet. Toch willen we ook in deze tijd verbinding blijven maken, we willen mensen horen en ontmoeten. Zoals iemand ooit zei: “Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan!” We zijn daarom ook extra blij met de WIJKVERBINDERS.

Het idee bestaat al veel langer, maar we hebben nu voor het gebied waar je woont een echtpaar gevonden dat zorg wil dragen voor de mensen zoals jij, zoals jouw buurman of anderen die je kent. Zij willen verbinding leggen tussen mensen en de Pijler en mensen onderling. Je kunt bij hen terecht met vragen en zij zullen je helpen om een antwoord te vinden of iemand die je daar verder mee kan helpen.

Juist in deze tijd is het van belang om verbonden te blijven, dus als je een vraag hebt, een goed idee voor jouw wijk, neem dan contact op met jouw Wijkverbinders, samen kunnen jullie mensen verbinden met elkaar en met God.

NIEUWSOVERZICHT