Ministry-cursus

Cursussen

De ministrycursus is open voor iedereen die dieper wil ingaan in het bedienen van andere mensen d.m.v. gebed. Bij gebedsministry bidden twee mensen voor een derde persoon in de kracht en onder de leiding van de Heilige Geest. Samen luisteren naar de Geest wat Hij die persoon wil zeggen en waar Hij iemand wil aanraken. Het is bidden met open ogen, hart en handen.
De cursus is vooral bedoeld voor mensen die al in het gebedsteam functioneren, maar is zeker ook open voor iedereen! Het geeft een enorme verrijking en verdieping ten opzichte van het bidden voor gebedspunten die iemand zelf aandraagt.
Gebedsministry gaat van drie principes uit: Het bedienen van het heil van Gods Koninkrijk aan anderen, het meebewegen met wat God op dat moment wil doen en het groeien in heelheid.
Deze cursus bestaat uit theorie, maar gaat ook zeker in op de praktijk. We oefenen in groepjes binnen een veilige omgeving en binnen veilige grenzen.

Deze cursus sluit helemaal mooi aan op de eerder gegeven cursus luisterend bidden en geeft na deze cursus ook weer verdere verdieping in een vervolg. De cursus wordt aangeboden in samenwerking met New Wine. Vanuit de Pijler is Marianne van Oostrom contactpersoon.

In het kort

Start dinsdag 12 maart 2024

Inloop 19.30 uur, start 20:00 uur

6 avonden tot 21:30 uur

In de Pijler

Kosteloos

Opgave via onderstaand formulier.

Aanmelden

    Heb je vragen of wil je meer weten over deze cursus?

    Klik hier om contact op te nemen met het onderwijsteam