De Pijler – maandag 20 maart, aanvang 20.00 uur. Koffie/thee vanaf 19.30 uur.

Van 17 maart tot 27 maart 2023 zijn Victor en Julia Blum uit Israël in Nederland, op uitnodiging van het Comité Gemeentehulp Israël.

Victor en Julia woonden in Estland en zijn, na de val van het IJzeren Gordijn, tot geloof gekomen in de Here Jezus. Beiden zijn Joods, maar religie was in het voormalige Oostblok niet gewenst. Victor was professor Filosofie en Wetenschappelijk Atheïsme en Julia was docente middelbare school. In 1991 zijn ze verhuisd naar Israël en leerden er de Joodse manier van Bijbellezen. Ze begonnen een bijbel-leesgroep en daar is een Gemeente uit ontstaan. Julia is gaan schrijven en geeft Bijbels Hebreeuwse les.

Victor zal spreken over Alijah (emigratie naar Israël) en Julia over haar boek “Abraham had twee zonen”. De lezingen worden vertaald in het Nederlands.

Er is een boekentafel en er is verkoop van Israël producten. Muzikaal intermezzo door Joshua en Marijke. U bent van harte welkom!

NIEUWSOVERZICHT