De Pijler verbindt! Mensen met elkaar en bovenal mensen met God. Dat is wat we willen doen en waarvoor we kerk zijn.

Maar in de dagelijks praktijk merken we dat het soms niet zo makkelijk gaat als we denken. We zijn een grote kerk en dat heeft zijn voordelen. Zo hebben we dankzij de vele mensen die mee willen werken en denken in de Pijler de mogelijkheid om zelfs in deze gekke tijd wekelijks diensten uit te zenden die de vraagstukken rondom die verbinding met God en elkaar aan ons voorleggen, die ons uitdagen en ook mensen van buiten de kerk aansporen om op zoek te gaan naar meer, naar dieper. Een nadeel is het gegeven dat het niet altijd zo makkelijk is om contacten te leggen. Contacten met mensen in het algemeen: “Iedereen lijkt elkaar te kennen en hoe kom je daartussen?” en contacten binnen de kerk als organisatie: “Wie moet ik benaderen als ik wil…..?” Daarin kunnen en willen we groeien.

Om de contacten onderling en met de Pijler als kerk makkelijker en overzichtelijker te maken, zijn we vanaf januari begonnen met de WIJKVERBINDERS. Wijkverbinders zijn echtparen die hebben aangegeven aanspreekpunt/contactpunt te willen zijn voor het wijkgebied waarin zij wonen. Zij zijn te benaderen met vragen over hoe dingen geregeld zijn, maar ook met vragen over groepen, vragen over hulp, over ondersteuning en vragen over contact met mensen in jouw omgeving.

Op dit moment wordt er hard gewerkt om de contacten zo makkelijk mogelijk te maken. Er worden emailadressen gemaakt per wijkgebied, zodat je rechtstreeks contact kunt leggen met de wijkverbinders in jouw wijk. Ook komt op de nieuwe website een overzicht van alle wijkgebieden en de wijkverbinders, zodat je meteen kunt zien in welk wijkgebied je woont en waar je met je vragen terecht kan. Zolang dit nog niet online is, kun je de vragen stellen via info@pijler.nl. Geef daarbij aan dat het om de wijkgebieden gaat, dan komt jouw vraag terecht waar hij thuishoort.

Met de wijkgebieden hopen we meer kerk te kunnen zijn in de omgeving waar we wonen en ook tot zegen te kunnen zijn voor de mensen die bij ons in de buurt wonen. Dus als er dingen zijn waarvan je denkt dat onze kerk daar iets in zou kunnen betekenen, neem dan contact op met jouw wijkverbinder en leg de vraag voor. Deze zal je in contact brengen met anderen die misschien een zelfde soort idee al hadden, of met mensen die je kunnen helpen om het vorm te geven.

Het is de wens van de oudstenraad, de verbinders en de voorgangers dat we kerk zijn in onze stad, in onze buurt.

Dat we niet alleen kerk zijn als we elkaar ontmoeten (in deze tijd digitaal), maar 24 uur per dag en 7 dagen per week.

Dat we een levend getuigenis vormen door de dingen die we meebrengen naar onze woonplek en dat wat we uitdragen.

Kerkzijn doe je nooit alleen!