Aan alle gemeenteleden,

Door de situatie rondom de Corona-uitbraak in Nederland kunnen wij als Pijler sinds maart geen samenkomsten meer houden voor de gemeente als geheel.

Direct na de lockdown werd met man en macht gewerkt om met AtHomeTV via de livestream de dienst thuis te ontvangen. Met veel dank aan de enorme inzet van veel mensen achter de schermen is dit en wordt dit nog steeds vormgegeven! Iets daarvan hebben we in de live-uitzendingen laten zien. Het is een prestatie van formaat waarin we overigens in willen blijven investeren!

Toch blijft bij velen een gevoel van gemis en lijkt het misschien of we als gemeente vleugellam zijn.  Christenen willen elkaar nu eenmaal zien, spreken, bemoedigen en troosten. We willen de eenheid in Christus met elkaar ervaren door en in de persoonlijke ontmoeting. Juist in moeilijke tijden is er behoefte aan contact.

Het kijken naar een livestream is dan niet het enige wat we op de lange duur willen en nodig hebben.

Velen van jullie/u stelden dan ook de vraag naar het beleid vanuit de gemeente na de zomervakantie, zeker nu er versoepeling is in de omgang. Er is onduidelijkheid.

Gedurende de hele periode die achter ons ligt, was er regelmatig overleg tussen verbinders, voorgangers en oudsten, zeker na elke versoepeling die vanuit de regering werd afgekondigd, met steeds de vraag: wat kunnen we wel?

Kings Kids en tieners kunnen gelukkig weer bij elkaar komen. Rachel en Saskia doen hun uiterste best om hen die ruimte te geven binnen de mogelijkheden die er zijn. Daar zijn we erg dankbaar voor!  We hebben via de afdeling Zorg onder leiding van Han Hoogendoorn geprobeerd in kaart te brengen hoe het bij veel van onze leden/companen gaat en wat de behoefte is, contact met mensen te onderhouden en door middel van een kaart laten weten dat we jullie niet vergeten! Jerry geeft digitaal studie en na afloop van de livestream kan men elkaar digitaal ontmoeten. We zijn onder de indruk van wat er in een aantal kleine groepen gebeurt aan aandacht, zorg en ontmoeting met elkaar, juist in deze periode. Deze mooie ontwikkeling brengt ons tot nieuwe of misschien weer ‘oude’ inzichten.

Wat betekent dat voor ons nu? Op dit moment kunnen we als volwassenen onder restricties wel samenkomen, maar door de omvang van de gemeente is dit lastig realiseerbaar. De grootte, indeling en ventilatie in de zalen beperken sterk het aantal mensen dat tegelijk in het gebouw aanwezig kan zijn en bemoeilijkt het erop toezien. De organisatie om dit voor elkaar te krijgen vraagt veel van de mensen die daar verantwoordelijk voor zijn. Toch hoeven we niet stil te staan!

We hebben samen met velen van jullie/u gebeden wat deze bijzondere tijd voor ons als christenen mag betekenen en voor ons als Pijler in het bijzonder. In welke richting wil God ons leiden? Waarin en hoe mogen we groeien? We kennen immers de toekomst niet. Met deze gedachte zijn we als oudsten, voorgangers en verbinders aan het werk om het samenzijn op een aangepaste manier vorm te geven..

De Pijler is eigenlijk niets meer of minder dan een gebouw. Als leden van de gemeente de Pijler kunnen we kijken naar een manier waarop elk van ons de gemeenschap wel vorm kan geven. Zoek mensen op, nodig mensen uit, beleef de dienst met (mensen uit) je KG, er zijn erg veel mogelijkheden om de gemeenschap die we hebben in Christus vorm te geven en ons te laten laven en voeden buiten het gebouw van de Pijler. Nu kunnen we laten zien en ervaren dat kerk zijn meer is dan samenkomen in een gebouw. Laten we met elkaar veel leren in deze tijd en mensen in kleinere verbanden meenemen in wat een leven met Jezus inhoudt.

We verlangen als gemeente de Pijler weer bij elkaar te kunnen zijn om God te eren, met natuurlijk voorlopig nog 1,5 meter afstand, binnen de mogelijkheden die er zijn. Daar wordt aan gewerkt. Tegelijkertijd gunnen we iedereen die de afgelopen periode zo hard in de Pijler gewerkt heeft een rustige zomer om, na hopelijk een fijne vakantie, daarna weer aan de slag te kunnen. Het heeft van sommigen veel gevraagd. Daarom willen we je/u vragen geduld te hebben en te helpen in gebed zodat de uitwerking van de koers die we willen varen, passen in Gods plan met de gemeente.

Rom 15:13  ‘Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de Heilige Geest’

In Hem verbonden,

Oudstenraad, voorgangers en verbinders