We hebben twee zondagen ervaring opgedaan met het toelaten van de ouders van de KingsKids in het auditorium om de live-stream van de dienst te bekijken.
De kinderen en ouders zijn erg blij met deze mogelijkheid. De hoop is dat in de komende tijd nog meer kinderen naar KingsKids komen en dat ouders elkaar dan kunnen ontmoeten en ongestoord de dienst kunnen beleven.
Het verlangen leefde bij ons dat we vanaf 1 oktober via een toelatingssysteem alle gemeenteleden (bij toerbeurt) in de gelegenheid zouden stellen ook een plaats te reserveren.
In de afgelopen zondagen hebben we waardevolle ervaring opgedaan. Maar op dit moment hebben het onvoldoende beschikbaar hebben van begeleiders, een registratiesysteem dat nog niet klaar is en de toenemende coronaproblemen ons tot het volgende doen besluiten:

•    Vooralsnog breiden we de groep bezoekers niet uit. Dus ouders van KingsKids mogen blijven komen.
•    Na afloop van de dienst dienst is er geen koffiedrinken in de ontmoetingsruimte. Dus iedereen verlaat ordelijk het gebouw.
•    Ontmoetingen en gesprekken moeten buiten plaatsvinden (op voldoende afstand).
•    De basisregels en het registreren blijven onverkort gelden.
•    Elke week volgen we de ontwikkelingen en zullen we dit besluit heroverwegen.

Andere activiteiten vinden vooralsnog doorgang zoals gepland, de maatregelen die we hebben genomen voor de veiligheid zullen waar nodig worden aangepast.

We willen jullie samen met het team van de samenkomsten wel graag bemoedigen. Het lied The Blessing wat afgelopen zondag is gezongen delen we graag nog een keer met je!

Raad en verbinders
30-09-2020