Een kennismakingsgesprek met Charissa Kok…

 

Als tiener wilde ze graag een kindertehuis voor straatkinderen opzetten. Charissa Kok is de eerste straatpastor van Lelystad. Ze heeft een open, warme en vriendelijke uitstraling. Precies wat je van een straatpastor verwacht.

Spannende uitdaging

Voor Charissa komt een droom uit. “Ik wist al heel jong dat ik van betekenis wilde zijn voor anderen. Dat kwam voort uit mijn relatie met God. Ik wilde graag vanuit de liefde die hij mij geeft iets betekenen voor anderen. Ik heb daarin mijn hart gevolgd. Nu ben ik de eerste straatpastor van de stad. Dat is een spannende en mooie uitdaging.”

 

Levensvragen

De Stichting Straatpastoraat Lelystad is een initiatief van zeven verschillende kerken. Het idee hiervoor ontstond bij de inloophuizen van het IDO (Interkerkelijk Diaconaal Overleg). Daar bieden ze onder andere hulp bij praktische zaken, zoals voedsel, schuldhulpverlening, enzovoorts. De medewerkers merkten steeds vaker dat de bezoekers ook wilden praten over hun levensvragen. Charissa: “Je kunt daarbij denken aan mensen die in het leven beschadigd of teleurgesteld  zijn. Ook kampen sommigen met gewetensvragen of worstelen ze met gebeurtenissen.“ De straatpastor is toegerust om over dit soort onderwerpen in gesprek te gaan. Charissa: “Niet iedereen durft hiervoor hulp te zoeken. Als straatpastor wil ik graag laagdrempelig zijn. Ook als je behoefte hebt aan een goed gesprek kun je bij mij terecht. “

 

Je bent geliefd

Charissa: “Als straatpastor wil ik er voor de mensen zijn. Ik wil ze laten weten dat ze geliefd zijn. Ook kan ik helpen bij levensvragen. We gaan daarin samen op pad. Er zijn veel mensen die de kerk de rug hebben toegekeerd. Ook al ga je niet meer naar de kerk, je kunt nog wel geloven. De vraag is dan: waar ga je met je geloofsvragen heen?” De straatpastor is er voor alle Lelystedelingen. “Mensen die vragen hebben, kunnen mij vinden in de inloophuizen van het IDO en bijvoorbeeld in BinnenInn, een ontmoetingsplek in de Gordiaan. Het is ook de bedoeling dat ik echt op straat te vinden ben. In het verleden heb ik gewerkt met dak- en thuislozen of mensen die hulp nodig hadden. Je begint dan een praatje en soms kan een luisterend oor al voldoende zijn. Als er andere praktische problemen zijn, kan ik ook doorverwijzen naar het IDO en andere instanties.”

 

Van betekenis zijn…

Inspiratie voor het werk haalt Charissa uit haar geloof. “In de Bijbel zegt Jezus dat wat je voor een ander doet, je voor Hem hebt gedaan. Zo ervaar ik mijn werk ook. Als ik anderen help, dan zie ik in hen Jezus. In Los Angeles heb ik korte tijd wijkwerk gedaan en in Utrecht ben ik betrokken geweest bij een dak- en thuislozenproject Het contact met de mensen heeft mij heel erg verrijkt. Niet iedereen heeft dezelfde kansen in het leven, maar ik geloof dat iedereen er wel is met een bepaald doel. Ieder mens heeft kwaliteiten en daar kun je samen naar op zoek gaan. De ander zien en erkennen kan al van betekenis zijn.”

 

1 december van start

Charissa is de eerste straatpastor van de stad en begint op 1 december. De bedoeling is dat er de komende jaren een heel vrijwilligersnetwerk van straatpastors komt. Het straatpastoraat is telefonische bereikbaar en vanaf januari is er ook een website online. Charissa: “We willen dat iedereen met een levensvraag het straatpastoraat weet te vinden”.

 

De Stichting Straatpastoraat wordt mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van:

– Maatschappij van Welstand

– Solidariteitsbijdrage van KNR- projecten in Nederland (PIN)

– Kansfonds